xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền 2017

Baophunutp.com sẽ cho bạn biết 4 bảng giá xét nghiệm máu ở viện pasteur, bệnh viện từ dũ, bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai và tại viện huyết học truyền máu trung ương là những nơi xét nghiệm máu tại tphcm và xét nghiệm máu ở hà nội uy tín nhất hiện nay để có thể so sánh gía sát nhất và biết chính xác xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền.

xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền 2017

Chi tiết về bảng giá xét nghiệm máu của 04 trung tâm y tê, bệnh viện uy tín là Viện Pasteur, bệnh viện Bạch Mai và viện huyết học trung ương như sau:

xét nghiệm máu ở hà nội

xét nghiệm máu tại viện huyết học truyền máu trung ương

Theo Bảng giá niêm yết từ tháng 7/2012, vì là bệnh viện công lập nên chi phí xét nghiệm tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khá hợp lí. Trong đó, các dịch vụ

  • Định nhóm máu và Nghiệm pháp Coombs có mức thu từ 18.000đ – 500.000đ.
  • Ngoài ra, dịch vụ Định danh kháng thể bất thường có mức thu là 1.100.000đ
  • Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu khoảng 400.000đ
  • cùng với các dịch vụ xét nghiệm Hiệu giá kháng thể được quy định mức thu từ 35.000đ – 350.000đ,…

xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền 2016

bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai

bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai2

bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai1

xét nghiệm máu tại tphcm

bảng giá xét nghiệm máu ở viện pasteur 2016

KIỂM TRA TỔNG QUÁT VNĐ
Huyết đồ 60.000
VS 20.000
Đường huyết 25.000
Cholesterol TP 25.000
Triglyceride 30.000
Urée 25.000
Creatinine 25.000
A Uric 25.000
SGOT, SGPT 40.000
Tổng phân tích nước tiểu 50.000
Tổng cộng 325.000
Huyết đồ 60.000
Đường huyết 25.000
Nhóm máu 70.000
TS, TP, TCA 100.000
HIV 100.000
Đường huyết 25.000
Đường niệu 15.000
HbA1C 100.000

xét nghiệm máu ở bệnh viện từ dũ

xét nghiệm máu ở bệnh viện từ dũ

Xem xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền

xét nghiệm máu tại viện huyết học truyền máu trung ương
xét nghiệm máu ở bệnh viện từ dũ
bảng giá xét nghiệm máu ở viện pasteur 2017
xét nghiệm máu tại tphcm
bảng giá xét nghiệm máu bệnh viện bạch mai
xét nghiệm máu ở hà nội
xét nghiệm máu tổng quát bao nhiêu tiền 2017

Bạn đang nghĩ gì?

Advertisement